Datum: 5 oktober 2022
Categorie: Niet gecategoriseerd

Remkes houdt vast aan stikstofplannen, boeren de pineut: 'gedwongen stoppen'

Het kabinet moet zorgen dat 500 tot 600 grote veehouderijen en andere stikstofuitstoters in de buurt van kwetsbare natuurgebieden binnen een jaar stoppen. Dat is een van de adviezen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Hij sprak de afgelopen maanden met boeren, bestuurders en andere betrokkenen bij de stikstofcrisis.

Remkes noemt het laten stoppen van de zogenoemde ‘piekbelasters’, grote stikstofuitstoters in de buurt van Natura 2000-gebieden, “de minst kwade route” naar een forse stikstofreductie. Hij wil zo veel mogelijk inzetten op een ruimhartige regeling voor vrijwillige uitkoop. Maar als daar onvoldoende animo voor is, kan het erop neerkomen dat bedrijven gedwongen moeten stoppen.

Remkes schrijft verder dat hij het jaartal 2030 vooralsnog niet wil loslaten. Wel wil hij dat op twee momenten, in 2025 en 2028, nog eens wordt bekeken of de stikstofreductie overal kan worden gehaald. Hij vindt dat er dan alsnog besloten moet kunnen worden om om “dwingende inhoudelijke redenen” in sommige gevallen toch meer tijd te nemen. Politieke afwegingen mogen daarbij geen rol spelen, benadrukt hij.